Салвестролите – силата на природата в борбата с рака част I

Продуктът Salvestrol се роди в резултат на изследванията на двама учени от Великобритания – проф. Джералд Потър и проф. Дан Бърк. Проф.

Джералд Потър е професор по фармацевтична химия към факултетът по фармация към Университет Монтфорт в Лейчестър, Великобритания и координатор на група за изследвания на антитуморни медикаменти, както и прави открития и разработки върху антитуморните агенти с важна роля за успешното третиране на рака. Той е автор на над 60 научно-изследователски труда, патентовал е 20 антиракови агента. Именно проф. Потър е създателят на медикамента Acetat Abiraterone, който се използва за лечение на рак на простатата. Неговите изследвания са съсредоточени в търсенето на специфични туморни агенти, които отсъстват в здравите тъкани, което го отвежда до откриването на Salvestrol.

Проф. Дан Бърк е преподавател от близо 20 години в медицинския факултет към университетът в Абърдийн, Великобритания. Той е професор по лекарствен метаболизъм към научният факултет в Съдерланд, където е бил и декан. През 1970 г. открива набор от изследвания, известни с името „Тестовете EROD“, използвани в медицинските изследвания по целия свят като тези тестове са най-добрият метод за изследване на активността на цитохромите. Проф. Бърк е специалист по ензимната систрма цитохром Р450, а неговият изследователски екип открива, че ензимът CYP1B1 е присъщ само на раковите клетки и отсъстващ в здравите такива, което допринася за развитието на понятието Salvestrol.

Ензимите от системата цитохром P450 са многобройни – разпознати са 3800 ензима при бозайници, риби, растения, гъби и бактерии. При хората са установени 57 такива ензима, които са хемопротеини с роля да метаболизират ксенобиотиците /медикаменти, токсини/ попадащи в човешкият организъм. Откритието на проф. Дан Бърк – че ензимът CYP1B1 /от системата цитохром P450/ е различен от другите цитохроми, защото се среща само в туморните клетки и отсъства в здравите такива. Този ензим присъства във всички ракови клетки – при рак на гърдата, дебелото черво, белия дроб, хранопровода, кожата, лимфните възли, мозъкът, тестисите и др. Ензимът CYP1B1 се открива във всички стадии на рака – от предраково състояние /дисплазия/, при първите ракови клетки до метастазиране на последните.

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *