Доказателства при рак на гърдата, рак на яйчника и дебелото черво.

  • При различни типове и степени на рак на гърдата, CYP1B1 присъства в туморни клетки при 77% от пробитена 60 пациенти, въпреки че не се откривав стромални клетки или съединителна тъкан(4), докато при другонезависимо проучване, CYP1B1 е експресиран в 82% от 34 случая.(5)
  • При различни типове и степени на рак на яйчника, CYP1B1 присъства в над 92% от първичните тумори при 172 пациенти, като има силна корелация с присъствието му също в метастази, въпреки че не се открива в нормална яйчникова тъкан.(6)
  • При различни степени на колоректаленаденокарцином, CYP1B1 присъства с високо ниво в раковите клетки на всички проби от 61 пациенти, независимо от степента на метастазав лимфните възли.(7)В наскоро публикувана статия на групата от Абърдийнсе потвърждава, че CYP1B1 е силно експресиран при ракови клетки от дебелото черво и метастаза в лимфните възли, но изненадващо е, че се установява също и ниско ниво на експресия на CYP1B1 в около една трета от пробитена нормална тъкан от дебелото черво на пациенти, които са били клинично оценени като свободни от рак.(8)
  • При рак на гърдата, яйчника и дебелото черво, CYP1B1 е експресиран много силно в неопластични клетки, без експресия в стромалните отделения или околните нормални тъкани; силна експресия на CYP1B1 има също и при остра лимфоцитна левкемия, остра миелоидна левкемия, езофагеаленкарцином, рак на белия дроб, лимфом и рабдомиосарком.(3)
  • CYP1B1 е силно експресиран при 100% от 22 случая на карцином на пикочния мехур (умерена до висока степен) и при 75 % от 27 случая на карцином на простатата (умерена степен по Глисън), но липсва воколната стромална тъкан.(9)Друго независимо проучване докладва, че CYP1B1 е експресиран при 79 % от пробите на 33 пациенти с рак на простатата.(10)
  • При 269 отделни случаи на рак на глиалните клетки, CYP1B1 присъства при 61% до 84% от случаите, в зависимост от типа и степента на тумора, а експресията му се асоциира с намаленото време на преживяемост на пациентите.(11)За разлика от това, CYP1B1 не се открива в нормална мозъчна тъкан.(12)
  • При бъбречно-клетъчен карциноме показано, че CYP1B1 е ензимно активен като монооксигеназа.(13)

Има доказателства, че CYP1B1 е туморен маркер, който може да открива клетки дори в ранните стадии на трансформация на нормалното състояние. CYP1B1 присъства в премалигнена(PIN) и хиперпластична простатна тъкан,асоциирана с карцином на простатата.(9,10) Привидно нормални тъкани от дебелото черво, взети от разстояние от около 30 см от колоректалниаденокарциноми показват леко оцветяване за CYP1B1.(7) Наши собствени (непубликувани) проучвания показват, че CYP1B1 се ясно установим в предракови клетки на дебелото черво и цервикалниклетки(CIN).

 

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *