Нужна е превенция на рака, за да бъдем здрави! – Част I

Превенция на рака можете да получите със Salvestrol SHIELD

 

Доказателство че  CYP1B1 е универсален туморен маркер – Професор Dan Burke, септември 2007

Първото доказателство

Твърдението че CYP1B1 е универсален туморен маркерен протеин лежи на доказателството от поне петнадесет изследователски или обобщени документи от колеги, публикувани след 1997 г. Първото доказателство  е публикувано през 1997 г от изследователския екип на Бюрк от университета в Абърдийн, който показва  чрез използване на стандартни патологични имунохистохимични техники, подкрепени от биохимическа методика на Western blotting, че CYP1B1 протеин присъства в раковите клетки на мостри от биопсия на рак на пикочния мехур, мозъка, гърдите, дебелото черво, съединителната тъкан, хранопровода, бъбреците, белия дроб, лимфен възел, яйцеклетка, стомах, тестиси и уретъра, но не се открива в нормалните клетки на ракова тъкан и нормални тъкани (1). Проби са взети от общо 127 различни раково болни пациенти, с между 6  и 12 пациенти от ракова група, и CYP1B1 е експресирано в 96% от пробите и във всички различни видове рак. Обратното, CYP1B1 не се открива в някоя от 130 проби в същия диапазон на нормални тъкани , нито пък в черния дроб или тънкото черво.

Следващо изследване

Следващото изследване от групата от Абърдийн и няколко независими лаборатории, всички използващи имунохистохомия при биопсиите от пациентите, потвърдиха и разшириха тези оригинални наблюдения, до степен че CYP1B1 широко се смята за биомаркер на неопластичен фенотип (2) и е описан от екип от изследователи в Дана-Фарбър раков институт (Бостън, САЩ) като “споделен-туморно свързан антиген експресиран в почти всички човешки  злокачествености, тествани до сега”(3) (т.е. универсален раков маркер който може да се открие с използване на технологията анти-тяло). Винаги когато вътреклетъчната локация на CYP1B1 се споменава в изследователски документи, забелязва се че е цитоплазмен, което в хистологични термини е съвместимо с биохимическите открития че CYP1B1 е част от ендоплазмения ретикулум на клетката. Злокачествените тумори са колекции от ракови клетки и нормални клетки, и във всички случаи където пробата е била имунохистохимически  оцветена за CYP1B1, моделът на оцветяване показва че CYP1B1 е ограничен до неопластични клетки.За сега, най-приетото експертно виждане на CYP1B1 в рака е че CYP1B1 е високо експресиран в повечето човешки злокачествености само с минимална експресия в критични здрави тъкани (3)

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *