Нужна е превенция на рака, за да бъдем здрави! – Част III

Превенция на рака можете да получите със Salvestrol SHIELD

 

Валидност

Валидността на  имунохистохимичните методи, използвани в това проучване, се доказва в доклад за рак на яйчника от 2005 г, което потвърждава че CYP1B1 не се открива в нормална тъкан от яйчника (въпреки че е високо оцветена в ракови клетки на яйчника), докато редица други форми на CYP са високо оцветени в ракови клетки и в нормална тъкан (14). Освен това, тъй като в нормалния черен дроб са експресирани много различни CYPs,  то CYP1B1 не се открива (1, 15)

Доказателства за експресия на CYP1B1

Главен източник на заключение за селективната експресия на CYP1B1 при рак е фактът, че mRNA за CYP1B1 се експресира в ракови и нормални клетки, и въпреки предостатъчното доказателство за обратното, някои научни работници погрешно предполагат че където има CYP1B1 mRNA, тогава  CYP1B1 протеин трябва непреклонно да следва (2, 12). Това объркване сега вероятно ще бъде заложено да лежи от скорошна публикация на изследване с доказателство за достоверни механизми които да обяснят дислокацията между CYP1B1 mRNA и протеиновата експресия в нормални клетки. През 2003 г беше предположено че регулирането на CYP1B1 експресия вероятно е пост-транскриптно (16).  През 2005 г два различни механизма на CYP1B1 регулацията бяха предложени, с експериментално доказателство за да обяснят екстремната свръх-експресия в ракови клетки.  Едното предположение е транскриптната регулация от хипометилацията на промоутъра/региона на увеличаване на CYP1B1 гена, което ще намали  количеството на mRNA произведено в нормалните клетки (10). Другото предположение е пост-транскрипната регулация от протеозомната деградация на CYP1B1 протеин в нормалните клетки, целени от поли-убиквитинацията, а не от фосфорилирането на протеина (17). Но най-убедителния механизъм (също пост-транскриптен) постулира че свръх-експресията на CYP1B1 в ракови клетки  възниква поради това че раковите клетки са доста свободни от microRNA, което при нормални клетки инхибира транслацията на CYP1B1 mRNA в протеин (18)

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *