Сертификати

В началото на 2015 след около 200 онкологични изследвания на базата на които продуктите са обявени за изцяло натурални и природосъобразни е издаден и сертификат със данни AD 0778/2015