Ние

Хиперфарм е динамична и иновативна компания предоставяща здравословен избор на всеки от клиентите си.Ние сме  официален вносител и дистрибутор на продуктите Salvestrol и Vitamunda.

Като всяка българска компания ние от Хиперфарм работим за изграждането на един по-добър имидж във България  и  чужбина, подкрепяме местното производство като го използваме винаги когато имаме възможност, осигуряваме работни места и възможност за личностно развитие на човешки ресурси.

Помагаме на служителите ни да развият собствените си качества, да поемат отговорност за действията си и да се учат. Така изграждаме лидери, на които предоставяме възможност за кариерно израстване в компанията.