Как действа?

Клетките на организма използват салвестроли, за да се самокоригират тогава, когато нещата не вървят добре. Салвестролите са като „силите на реда“ на клетката, които допринасят за осигуряването на правилните клетъчни функции, включително отстраняването на клетките, които са претърпели (туморни) отклонения.

Учените откриват, че туморните клетки развиват ензим (CYP1B1), който не се открива в здравите клетки. Този ензим активира салвестролите, като ги трансформира в токсични за раковата клетка вещества, което води до апоптоза на туморната клетка (програмирана клетъчна смърт)

Този ензим, който активира салвестролите е като троянски кон за раковата клетка.

Салвестролите са повече от антиоксиданти. Някои салвестроли са и антоксиданти, но не всички антиоксиданти са и салвестроли. Ролята на антиоксидантите е да предпазят клетките от влошаване на ДНК-то от свободните либерали. Ако влошаването настъпи, антиоксидантите няма какво да направят, но салвестролите продължават да действат, за да елиминират раковите клетки, представлявайки естествен цитостатик.

 Затова салвестролите действат чрез специфичен механизъм, насочен само към раковите клетки, след като настъпи влошаването на клетките.